НовиниСъбитияПрограмаАнкетаФорумКонтактиТЕСТ „Бъди българин“ ТЕСТ „Бъди българин“

ПОЗНАВАМ ЛИ БЪЛГАРИЯ И НЕЙНАТА ИСТОРИЯ?

1. С името на кой български патриот е свързан кораба "Радецки"?
Иван Вазов
Васил Левски
Христо Ботев

2. В кой български град се намира крепостта "Царевец"
Трявна
Габрово
Велико Търново

3. Коя е втората столица на Първото Българско Царство?
Плиска
Преслав
Охрид

4. Колко на брой са пленените в сражения български знамена?
1
2
0

5. Армията на коя държава за първи път използва самолета като бойно средство?
САЩ
Русия
България

6. Каква е формата на управление в България?
Парламентарна Монархия
Парламентарна Република
Президентска република

7. Какво гласи надписа на НС в България?
Един за всички, всички за един!
Народно Събрание - Република България.
Съединението прави силата!

8. Търновската конституция е приета на:
3 март 1878;
16 април 1879;
6 септ. 1885;

9. Кое събитие се е случило на 22 септември 1908 година?
Обявяване на независимостта на Бългаия
Съединението на България
Подписването на Сан Стефанския мирен договор

10. Какво е изобразено с Мадарския конник?
човек, кон и куче
човек и кон
човек и куче

11. В кой български град се намира известният покрит мост на майстор Кольо Фичето?
Габрово
Троян
Ловеч

12. В коя планина се намира паметникът Шипка?
Рила
Родопи
Стара Планина

13. В кой български град е построен паметник символизиращ Съединението между Княжество България и Източна Румелия?
София
Пловдив
Стара Загора

14. През коя година България е приета за пълноправен член на Северно Атлантическия Клуб?
2004
2003
2002

     назад нагоре