НовиниСъбитияПрограмаАнкетаФорумКонтактиТЕСТ „Бъди българин“ ТЕСТ „Бъди българин“

Интернет Младежка Медия "СветЪ"

Интернет Младежка
      Медия "СветЪ"е бързо развиващо се издание, засягащо интересите и проблемите на младите хора.

Изданието има за цел да публикува на страниците си любопитни и интересни материали, написани на език близък до този на аудиторията, за която е предназначено. Стараем се да избягваме употребата на чуждици, опитваме се да накараме младия човек да се гордее с историята си и за това подехме инициативата за интернет-кампанията "БЪЛГАРСКАТА КЪЩА".

Интернет Младежка Медия "СветЪ" и фондация "Щедро сърце" бяха организатори на националната младежка бригада за ученици и студенти „Съхрани българското“ проведена през месец юли в царския дворец във Велики Преслав и Голямата базилика в Плиска. Целта на доброволната бригада бе да позволим на младите българи да се почувстват полезни за страната си и горди с миналото си!

Интернет Младежка Медия “СветЪ”

e създадена с цел да образова, приобщава и запознава младите хора от България и света с интересни, любопитни и нови факти и тенденции от всички сфери на живота, посредством бързо развиващото се технологично откритие - Интернет.

Аудиторията ни на пръв поглед е специализирана, но нашите проучвания и статистики показват, че с течение на времето читателите ни от различните възрастови категории се множат, като превес имат младежите. Това се дължи на факта, че ние засягаме проблемите, събитията и темите, които са пряко или непряко свързани с аудиторията ни, а не губим времето на читателите ни с клюки.

Разнообразието на рубриките и вижданията по различните проблеми и теми привлича читатели, различни по възраст и характер. Ние работим с партньори в сферата на музиката, филмовото изкуство, обществените събития, спорта, образованието, модата и др. С една дума рубриките, които създадохме са с цел да задоволят интересите и потребностите на младия човек и те засягат почти всяка една сфера от живота ни!

Интернет Младежка Медия "СветЪ"

е тази необходимост, от която всеки млад човек има нужда, защото той тепърва ще вземе света в свои ръце.

Интернет Младежка Медия "СветЪ"

е издание на “СветЪ” ООД.

www.svetu.com

назад нагоре

Страница на Президента на Република България Български младежки организации Европейски млакдежки организации Институции и партньори
BGBusiness