НовиниСъбитияПрограмаАнкетаФорумКонтактиТЕСТ „Бъди българин“ ТЕСТ „Бъди българин“

Европейски младежки организации и ресурси

Програма Младеж
Информация за целите, дейностите и разделите на програмата.

Уебсайт за младежта на Европейската комисия
europa.eu.int/comm/education/youth.html
Информация за програми, инициативи, събития. На английски и френски език.

Програма Младеж на страницата на Министерство на младежта и спорта
www.youthdep.bg
Формуляри за кандидатстване, финансови условия, издания, осъществени проекти.

EURODESK
www.eurodesk.org
Информация за програми и възможности за обучение в ЕС за младежи. На английски, френски, немски, испански и холандски език.

Европейска агенция за информация и консултации на младежта
www.eryica.org
Популяризира правото на младежта на активно участие в демократичното общество. На английски, френски, немски, испански и италиански език.

EURODYCE
www.eurydice.org
Интернет портал, създаден по програма Сократ, с изчерпателна информация и връзки за образованието в Европа. Съдържа бази данни за образователни системи, терминология и др. На английски, френски и немски език.

Pop-up
www.pop-up.org
Европейско младежко онлайн списание. Новини и информация за политика и култура, обучение, музика и др. На английски и немски език.

Европейски младежки форум
www.youthforum.org
Информация за младежки инициативи и събития в Европа. На английски език.

Европейски университет, Флоренция
www.iue.it
Академична институция с образователни програми, свързани с историята на Европа и европейската интеграция. На английски език.

Академични разработки в областта на европейската интеграция
olymp.wu-wien.ac.at/erpa
Портал към академични проекти и изследвания в областта на европейската интеграция в различни европейски академични институции. На английски език.

>Европейски колеж в Брюж
www.coleurop.be
Академична институция с образователни програми в областта на европейската интеграция. На английски език.

Дирекция Младеж на Съвета на Европа
www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth
Информация за култура, образование, спорт, предназначена за младежта в Европа. На английски и френски език.

Европейски младежки парламент
www.eyp.org
Информация за участието на младежите в развитието на Европа. На английски и френски език.

Youth European Opportunity
www.gileschichestermep.org.uk/Guide/jobs.htm
Младежки пътеводител във възможностите за обучение, работа, престой и пътуване в Европа. На английски език.

Studyabroad.com
www.studyabroad.com
Справочник с възможности за образование в Европа. На английски език.

Youth Convention
www.youth-convention.net
Младежки дебат за бъдещето на ЕС. На английски, френски и немски език.

назад нагоре

Страница на Президента на Република България Български младежки организации Европейски млакдежки организации Институции и партньори
BGBusiness