НовиниСъбитияПрограмаАнкетаФорумКонтактиТЕСТ „Бъди българин“ ТЕСТ „Бъди българин“

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО

Движението е създадено през септември 2005 г. от видни български историци, археолози, архитекти, дипломати, депутати, кметове на общини, юристи, политици в отговор на призива на Президента на Републиката Георги Първанов от 1-ви ноември 2004 за опазване на културно-историческото наследство и като част от мерките за изпълнение на Декларацията на Президентите от Югоизточна Европа за изграждане на културните коридори в Югоизточна Европа. (Варна май 2005)

Движението си поставя ясни и конкретни цели:

 • да активизира гражданския контрол върху действията на властта – местна и държавна, за опазване на културно-историческото и природно наследство на страната;
 • да помогне на младите българи да опознаят и участват активно в съхранението на наследеното от миналото;
 • да подкрепи желанието на българските учени за активно участие в създаване и реализиране на политиките, свързани с културните коридори на Югоизточна Европа;
 • да обедини усилията на граждани, политици, общински дейци, учени, бизнесмени, туроператори в името на една важна социална и национална задача;
 • да помогне “местата на паметта” да намерят свои истински облик като организира дарителски акции, доброволен труд и изследователски проекти с помощта на български и европейски институции;
 • да направи заедно с младите хора на България паметниците на нашите герои достойни за посещение;
 • да организира обществен диалог за връзката между общинските и държавни власти и усилията на българското училище да покаже на деца и юноши българското наследство;
 • да инициира дискусии за проблемите в законодателство, свързани с опазване на културното наследство;
 • да привлече вниманието на журналистите към въпросите на българското културно-историческото наследство и възможностите за включването му в програми за устойчиво развитие на цели региони;

Нека честно признаем:

 • не можем все още да дадем достойно място на завещаното от Времето и дарено от Природата богатство;
 • поделили сме наследеното между различни професионални колегии, общини, държавни, научни институции и политически организации;
 • привлечени от европейската перспектива, забравяме, че Европа е изтъкана от разнообразието на етносите и културите.

Ние искаме да направим видими нашите безспорни достойнства - къде другаде в центъра на една европейска столица редом са Античният амфитеатър, Православният храм, Джамията и Синагогата, Католическата и Арменска църкви, очертали пътя на миналото и общото ни бъдеще.
Ние искаме да опазим от изчезване не само известните паметници, но и малките селски църкви в равнината, отдалечени планинските манастири, селските махали в Балкана, елите на Родопите, езерата на Пирин, дъбовете на Странджа и чистотата на нейните реки.
Ние искаме да предпазим от унищожаване пейзажа на българското крайбрежие, златистия пясък, изящните дюни и закътани заливи, познати на древните мореплаватели и гемиите на нашите деди.

Ние искаме да почистим и очертаем пътеките към свети места, на които са греели нестинарски огньове;  манастири, край които са вдигани тежки курбани; пещери, населявани от праисторически времена; гори, в които звучи космическата музика на Родопа; поляни, осеяни със странджанска зеленика.
Ние искаме заедно да очертаем Златния маршрут на България, показващ минало и настояще, с което се гордеем – културно-исторически паметници, хора, обичаи, песни – материалното и нематериално културно наследство на България.

Ние не искаме да останем сами в усилия си!
Обръщаме се към теб, за да вървим към тези цели заедно!
Бъди един от нас – наш член; член на учредена асоциация или неформален клуб, който сам създаваш, бригадир в нашите летни акции; участник в курсовете за доброволци-екскурзоводи; инициатор на научните дискусии и проекти! Информирай ни за дейността си!
Всичко, което направиш в името на нашите цели с нас,  сам, с приятели, колеги и родители, в твоето училище, университет, град, село, научен институт е нужно на България
Миналото не трябва да ръководи бъдещето ни, а да стане част от него. Въпреки кризите, войните и омразата на тази земя хилядолетията са доверили наследството
на култури и цивилизации от Изтока и Запада, Севера и Юга.
Тук са живели различни етноси. Тук са градили селища, градове, крепости, светилища. Тук са се раждали, воювали, умирали, оставали или тръгвали да дирят другаде бъдещето си.
Българите направиха тази земя своя Родина!
Нека бъдем заедно, когато търсим нов живот за миналото!
Нека съхраним българското!
Нека децата ни опознаят България и не се срамуват от нас!
Историята не е завършила – тя е част от Бъдещето ни!

Адресът ни е:
София 1000
пл. България 1,
НДК – Административна сграда
Е-mail: bg_heritage_association@abv.bg


назад нагоре

Страница на Президента на Република България Български младежки организации Европейски млакдежки организации Институции и партньори
BGBusiness